Superhrdinovia môžu mať na deti zlý vplyv, varuje štúdia

Superhrdinovia môžu mať na deti zlý vplyv, varuje štúdia

Nová štúdia varuje, že deti, ktoré sú viac vystavené kultúre superhrdinov a sú s ňou viac zapojené, sú pravdepodobnejšie fyzicky a emocionálne agresívne.

Výskum vykonali vedci z Brigham Young University v USA a na základe štúdie sa zúčastnilo 240 detí.

Jeden z vedcov povedal, že na rozdiel od všeobecného presvedčenia, že deti budú pravdepodobne sledovať agresívnu tému, než si osvojiť obranné správanie z kultúry superhrdinov.

Deti, ktoré boli súčasťou štúdie, boli požiadané, aby sa vyjadrili k superhrdinom, ktorí sa im páčia. Približne 20 % detí identifikovalo svoju obľúbenú akčnú postavu s nejakým druhom násilného správania.Vedci štúdie uviedli, že nižšie kognitívne a emocionálne reakcie sa ukázali ako spojené s vystavením násilným médiám.

Deti sa s väčšou pravdepodobnosťou ponoria do kultúry superhrdinov, ak sú vystavené filmom o superhrdinoch, vizuálom, médiám, snažia sa identifikovať s postavami atď.

Odporúčaná