Názor

Článok 184 ods. 3 a právomoc najvyššieho súdu

Článok 184 ods. 3 je dôležitým a účinným mechanizmom, ktorý, ak sa vykonáva uvážlivo a spôsobom, ktorý rešpektuje rozdelenie právomocí, možno použiť na boj proti beztrestnosti, posilnenie ochrany ľudských práv a presadzovanie dodržiavania zásad právneho štátu.

Príbeh doktora Imrana Farooqa

Doktor sa snažil svojím vlastným spôsobom urobiť nejakú „chirurgickú prácu“ v partii, ktorú pomáhal založiť, no neuspel a neskôr sa sám stal obeťou systému.